GRB st Baner PD

GRAFIČAR

 

Planinarski dom Grafičar se nalazi na Rudarskom sedlu uz šumski proplanak na visini od 840m. Lijepu drvenu kuću podiglo je PD Grafičar 1954. godine.

U blizini se nalazi uređeno okno rudnika galenita.

Petnaestak minuta od doma na Velikom Plazuru nalazi se kapelica sv. Jakoba, građena u klasicističkom stilu. Nema točnih podataka o njenom nastanku iako se pretpostavlja da su je izgradili sljemenski rudari. Prvi se put spominje 1746. godine kao drvena kapelica. Sadašnja zidana sagrađena je 1847. godine, a obnovljena je 1935. godine po planu arhitekta Denzlera koji je sagradio i Sljemensku kapelicu.

Nekada je uz kapelicu bilo i malo planinarsko sklonište.