GRB st Baner PD

LAZ

 

Iznad raštrkana naselja uz cestu Marija Bistrica-Zagreb strši lijepa kapela smještena na 340 metarskoj uzvisini. Udaljena je od Svetišta Majke Božje Bistričke 7 km. Na kartama pa i na onoj na Smandovoj naselje je označeno kao Laz Stubički, a više bi odgovaralo Laz Bistrički. Najjasnije će biti ako se uzme da sve ono što gleda prema stubičkom kraju spada u naselje Laza Stubičkom. Sve ostalo, a u glavnom gleda na bistričku kotlinu, spada  u naselje Laza Bistričkog. U sastavu ovoga naselja je veći dio domaćinstava naselja Laz pa tako i crkva sv. Andrije. Možda bi bilo najbolje prihvatiti samo naziv Laz koji je udomaćen naziv naselja u domiciljnom stanovništvu.

Feudalni posjed Laz Bistrički spominje se 1327. godine kada ga je Nikola Ludbreški darovao Zagrebačkom kaptolu. Samo se naselje zvalo Vražji Laz i pripadalo je upravnoj župi Moravče. Naselje od davnina poznato kao centar majstora koji proizvode drvene dječje igračke kao što su leptiri, konjeki s kolima, zipke, ormari, frule i tamburice, a sve obojano jarkim bojama.

Jedna od najstarijih kapela na ovoj lokaciji prvi se put spominje 1622. godine kada je tu sagrađena kapela od drva. Stalno je popravljana i dograđivana, a 1875. godine dobila je današnji izgled. Unutrašnjost je također stalno mijenjana i poljepšavana.

U nekoliko navrata prošlog desetljeća bogata je unutrašnjost opustošena krađama u kojim je odneseno gotovo cjelokupno njezino blago - slike i kipovi.