GRB st Baner PD

KOZELIN

 

Kozelin ili kako ga još nazivaju Koželin, Kuzelin ili Kuželjgrad, nalazi se na vrhu brda strmijih padina na 507 mnv. Zbog naraslog drveća nije vidikovac, ali je rado posjećeno mjesto u istočnom dijelu Medvednice jer je blizu novosagrađene asfaltne ceste tkz. papinske ceste koja povezuje Moravče i Mariju Bistricu. Na ovalnom lokalitetu veličine 150x83m uočavaju se temelji bedema koji su kod istraživanja 1978. godine bili otkopani, a danas ih opet okoliš dijelom skriva.

Kuzelin je naseljen u eneolitiku tj. u brončanom doba, a to je i nalazište iz željeznog doba pa se govori o višeslojnoj gradini. Stanovnici Kozelina bili su Kelti koji su došli u sjeverozapadnu Hrvatsku potkraj 4. stoljeća p.n.e. i to je jedino poznato keltsko naselje u zagrebačkoj okolici.

U kasnocarsko vrijeme zbog barbarskih upada, Kozelin opet postaje pribježište na zaštićenom području jer ima kamene bedeme unutar kojih su skromne drvene kućice.

Sredinom 5. stoljeća Kozelin je napušten i ponovno oživljava u srednjem vijeku kao Tera Cozolyn u posjedu porodice Aka, a zatim i zagrebačkog kaptola od 1279. godine.