GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

 JABLANOVEC - KAMENI SVATI

 

 

Kod Šenoinog spomenika-m

    Planinarska staza broj 7 koja vodi iz Jablanovca na Kamene svate započinje u centru naselja na raskrsnici ceste Podsused-Bistra. Obično se automobil ostavlja tristotinjak metara više u naselju na 190 mnv u ulici Kamenih svata uz spomenik Augusta Šenoe. Staza se nastavlja cestom uz brdo koja uskoro skreće desno pa se penje pored vikendica i vinograda da bi nakon desetak minuta došli na klasičnu šumsku cestu koja laganim obilaskom uz brdo vodi prema vrhu. Ovaj je put poznat kao jedan od najblatnjavijih uspona na Medvednicu, no u suho vrijeme se pretvara u pravu šetnicu. Širok je i dobro «izvožen» šumskim vozilima pa se dobrim terencem može bez problema doći do same planinarske kuće, a do polovice puta i osobnim automobilom. Put cijelo vrijeme vodi kroz bukovu šumu pa nema vidika, osim na jednom dijelu kada se otvara pogled prema Zaprešiću i dalje na Samoborsko gorje. Na 410 mnv šumska se cesta razdvaja u dva pravca. Lijevo se skreće prema Kamenitim svatima, a ravno put nastavlja prema Podsusedu. Ovim je pravcem dobro krenuti ako se želi posjetiti

navodno najveća bukva na Medvednici. Strmim usponom se za desetak minuta dođe do nadstrešnice u šumi uz put i planinarsku stazu spojnog puta kroz Medvednicu. Od nadstrešnice treba se spustiti putem još pedesetak metara, a onda skrenuti desno na šumsku stazu te produžiti njom još tristotinjak metara pa se spustiti lijevo u duboku kotlinu do same bukve na 420 mnv. Do bukve nema planinarske markacije, ali je smjer označen oznakama bijele boje. Najveća bukva na Medvednici je stvarno impresivno drvo, no moram reći da sam slične primjerke bukve viđao i na Kulmerici i u šumama na istočnoj Medvednici.

   U koliko nismo zainteresirani za bukvu, na raskrsnici šumskih putova skreće se lijevo i nakon nekoliko strmih metara, staza postaje položenija. Odavde se jednim kraćim dijelom staza odvaja od puta i usporedno s njim za 10 minuta stiže se do planinarske kuće Kameni svati koja se nalazi na 480 mnv. Staza uz kuću nastavlja na hrbat brda i dalje vodi po njemu do vrha Kamenih svata, a ja bih rekao do prekrasnog vidikovca na Kamenim svatima s kojega se pruža jedan od najljepših pogleda s Medvednice. Naime, iako je taj vidikovac sa 493 mnv označen kao vrh, pravi se vrh sa 500 mnv nalazi desetak metara prije na kamenju koje strši na stazi.

 

 

   Tehnički podaci o stazi Jablanovac – Kameniti svati

Duljina – 2500 m
Uspon -  50 min
Početna visina uspona (najniža točka uspona) – 190 m
Završna visina uspona – 493 m
Najviša točka uspona – 500 m

 

 

   Satnica hodanja od Kamenitih svata

Grafičar – 3,30 h
Jablanovec – 50 min
Najveća bukva na Medvednici – 30 min
Slap Sopot - 1,30 h
Sljeme – 4 h

 

 

GPS track
GE track
Diagram-m
staza-Bistra-m
Na širokom šumskom putu-m

GPS track

Staza na Google Earthu

Diagram puta

Pogle na Bistru i Kamene Svate

Uspon širokom šumskom cestom

Kod planinarske kuæe-m

Kuæa-m

Kuæa2-m

Na kemenju svatova-m

Na hrptu-m

Kod Planinarske kuće

Planinarska kuća

Planinarska kuća

Na kamenju svata

Hrbat svata

Svati-m
Na vrhu-m
Pogled-m
Nadstrešnica prema Podsusedu-m
Najdeblja bukva na Medvednici-m

Kamenje svata

Razgledni vrh

Pogled na dolinu

Nadstrešnica na stazi za bukvu

Najdeblja bukva Medvednice