GRB st Baner PD
planinarska kuæa vidikovac Medvednica, planinarenje, planinarske staze, Branko Balaško Marijanski hodoèasnièki put, Marija Bistrica, hodoèašæe,  Branko Balaško Branko Balaško, planinarenje, Branko Balaško, PD Stubaki, planinarenje

SVETI MATEJ - TEPČINA ŠPICA

 

 

Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Početak staze broj 63 je u Mariji Bistrici i ona se preko Luči brega zajedno sa stazom broj 65 penje prema Lazu Stubičkom, a onda samostalno nastavlja prema Svetom Mateju. Ovaj predio je jedan od najslikovitijih predjela Hrvatskog zagorja u kojemu veliki broj brežuljaka čini pravo uzburkano zeleno more. Sveti Matej sa svojom kapelom istoimenog naziva koja se nalazi na cesti Gornja Stubica – Sesvete dominira ovim područjem.  Planinarska staza prolazi pored kapele i ovdje ima dovoljno mjesta za ostaviti auto. No, bolja je varijanta produžiti autom prema Stubici i odmah u kotlini, na prvom lijevom raskršću treba skrenuti lijevo u naselje Labaši. Tu se opet dolazi na planinarsku stazu koja dalje vodi asfaltiranim putem, strmo u brdo u naselje Koščevići. Iako je cesta uska, a kuće su stisnute na malome proplanku brda, može se naći mjesto za parkiranje automobila. Tako pješački uspon započinjemo iz naselja na 370 mnv pored jedne manje gospodarske zgrade pa desno u brdo kroz polje i livade.

 Kako se penjemo, otvaraju se prekrasni vidici na ovaj prelijepi okoliš, a crveni krovovi kuća i crkveni tornjevi sve više ostaju ispod nas. Staza nakon nekoliko minuta dolazi do šumskog puta kojim skrećemo desno,  a onda i ovaj put dolazi do još šireg puta kojim se sad nastavlja lijevim smjerom. Tu započinje ravničarski dio i uskoro se ispred nas ukaže šuma Tepčine Špice. Na  440 mnv,  a nakon petnaestak minuta hodanja dolazi se do nogometnog igrališta, osamljenog u šumi na jednom proplanku. Uz igralište je i zidana kuća i stvarno ovdašnji ljubitelja nogometa zaslužuju svaku pohvalu, jer ipak treba doći na ovaj teren radi nogometa. Dalje slijedi dosta širok, ali i poprilično blatnjav put u slučaju kiše, no to traje tek petstotinjak metara gdje treba skrenuti u desno na  šumski put. Pet minuta kasnije dolazi se do raskrsnice planinarske staze i tkz. Stepinčevog puta koji je ujedno i Marijanski hodočasnički put, a koji je obilježen bijelim križem na žutoj podlozi. Inače ta nas markacija prati sve od Svetog Mateja. Na 487 mnv  Marijanski hodočasnički put skreće lijevo i nakon 330 m se spaja s planinarskom stazom broj 33 koja povezuje Laz i Lipu. Naša pak planinarska tura nastavlja pratiti šumski put, a onda ulazi na stazu u šumi gdje prevladavaju bukve i hrast. Na ovome dijelu ima i nešto tise, a više postoji i nekoliko šumaraka bagrema, dok je na Tepčinoj špici uglavnom bukova šuma. Nakon raskršća staza započinje i najstrmiji dio ovoga smjera i tu se podižemo oko 150 m na oko 1500 m puta. Kad se savlada taj dio, uspon opet postaje lagan, u jednome se dijelu čak i spušta, a onda započinje lagani završni dio do Tepčine Špice. Hoda se hrptom brda pa se u jednome trenutku otvara lijep pogled prema Velikoj peći s Lipom u pozadini. Na vrh Tepčine špice na 644 mnv se dođe bez da se primijeti uspon. Za ovaj put treba oko 50 minuta hodanja. Dalje slijedi mogućnost prelaska na drugu stranu ovog zanimljivog vrška, spuštanje u zapušteni voćnjak gdje se dolazi do staze broj 34. Tu sad biramo smjer silaska do Slanog Potoka ili daljnjeg uspona prema Lipi. Ovaj dio puta opisan je u ruti Slani Potok-Lipa Rog.

 

 

  Tehnički podaci o stazi  Koščevići – Tepčina Špica

Duljina – 2700 m
Uspon – 50 min
Početna visina uspona (najniža točka uspona) - 370 m
Završna visina uspona (najviša točka uspona) - 644 m

 

 

  Satnica hodanja od Tepčine Špice

Gornja Stubica –  2 h
Laz – 1,20 h
Lipa – 50 min
Sveti Matej – 1,10 h
GPS track, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
GE track, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Diagram, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Ulaz sa ceste prema Košèeviæima, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Košèeviæi-ulaz na stazu, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

GPS track

Staza na Google Earthu

Diagram puta

Skretanje prema zaselku Koščevići

Početak hodanja

Pogled na brege stubièke, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Pogled na Tepèinu špicu, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Nogometno igralište, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Pogled na pređeni put

Pogled prema Tepčinoj Špici

Nogometno igralište

Na šumskom putu skretanje na stazu

Kroz šumu bagrema

Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Na Tepèinoj špici, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Tepèina Špica, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Staza na putu ispod Tepèine špice, Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze
Pogled na sv Matej, GPS track SvMatej-Tepèina Špica, GPS track, Medvednica. Planinarenje, Zagorjepublic, planinarske staze

Raskrsnica planinarske i staze Marijanskog hodočasničkog puta

Prema vrhu

Na Tepčinoj špici

Put ispod Tepčine špice

Stara kruška-raskrsnica